• Poems
 • तुला विसरायचे गणित, मला कधीच जमणार नाही…

  After long time…… लिहायला बसलो तरी हल्ली मला कविताच सुचतच नाही कारण तुझ्या आठवणींना मी जवळसुध्दा येऊ देत नाही तरी येतेस कधी कधी तु माझ्या स्वप्नात घेऊन जातेस मला दुर वेगळ्याच विश्वात त्या वेगळ्या विश्वात आता मला रमायचे नाही पुन्हा माझ्यातल्या मला तुझ्यात हरवायचे नाही पण काय करु, जेव्हा तु स्वप्नात अशी गोड हसतेस झाल […]

 • Poems
 • आठवतंय का तुला..

  आठवतंय का तुला, तु मला पहिल्यांदा दिसली होतीस मग मला ही दुनिया खुपच छान भासली होती आठवतंय ना तुला, तु माझ्याशी पहिल्यांदा बोलली होतीस त्या चार सेकंदात मी पुर्ण लाईफ जगली होती आठवतंय एकदा, दुर मैत्रिणींमधुन तु मला ‘हाय’ केलं होतस माझं मलाच जाम कौतुक वाटलं होतं खुप आठवतात मला ते सोनेरी क्षण रुपेरी स्वप्नांमध्ये […]

 • Poems
 • तुझ्याचसाठी आजही माझी लेखणी झिजत आहे..

  कविता लिहायला बसलो की हातच पुढे सरकत नाही डोळ्यातले अश्रू पाहुन लेखणीतुन शाईसुध्दा सांडत नाही किती माझ्या भावना सांगु, किती आता विचार मांडू तुझ्या आठवणींच्या पावसात पुन्हा पुन्हा किती भिजू येते येते म्हणत तु नेहमीच अशी निघून जातेस स्वप्नातुन जागा करुन पुन्हा मला एकटा पाडतेस आता पुरता थकलो आहे तुझी वाट पाहून तरीसुध्दा तुझ्याच वाटेवर […]

 • Poems
 • आता सगळीच गणितं चुकली आहेत..

  आता जीवनाची चक्रे थांबली आहेत, आयुष्याचा प्रवासच जणू थबकला आहे माहीत आहे की तु येणार नाहीस, तरीसुध्दा वेडे मन हे तुझ्याच वाटेला डोळे लाऊन बसले आहे पहाटेचा उत्साह आता राहीला नाही, संध्याकाळ म्हणावी तशी रम्य होत नाही सगळं कसं चुकल्या चुकल्यासारखं वाटतयं कळत असुनही मन पुन्हा पुन्हा तिकडेच धावतयं सकाळची गुलाबी थंडी, संध्याकाळची सोनेरी किरणे, […]

 • Poems
 • आता तु नाहीस म्हणून काय झाले…

  आता तु नाहीस म्हणून काय झाले तु दिलेल्या आठवणी तरी आहेत तुझ्या बरोबर राहीलेल्या प्रत्येक क्षणाच्या जाणिवा तरी आहेत तु नाहीस म्हणून काय झाले तुझा हसरा चेहरा सदैव मनात आहे तुझ्या अस्तित्वाच्या सावल्यांच्या पाऊलखुणा तरी आहेत आता तु नाहीस म्हणून काय झाले तुझ्याबरोबर पाहिलेली स्वप्नं तरी आहेत त्याच स्वप्नांच्या नगरात जायची माझी वाट तरी मोकळी […]

 • Poems
 • परतुन येशील का ????

  जाणारच होती अशी निघून तर आलीसच का माझ्या आयुष्यात…. अश्रु देणारच होतीस डोळ्यात तर दिलंसच का हसु माझ्या ओठांत.. वाट सोडूनच जाणार होतीस तर चाललीसच का दोन पावलं बरोबर.. स्वप्नं पुर्ण करायचीच नव्हतीत तर ती दाखवलीसच का.. ह्रदयात राहणार नव्हतीस तर का मनाची दारं उलगडून गेलीस.. कितीतरी प्रश्न आहेत आज मनात एकाचंतरी उत्तर दयायला परतुन […]

 • Poems
 • सारं काही संपले आहे….

  आता मला कळून चुकलंय की सारं काही संपले आहे आता चेह-यावरचं हसूसुध्दा माझ्यावरतीच रुसलं आहे तरीही प्रयत्न करतोय पुन्हा ऊभा राहण्याचा तुझ्या आठवणींच्या हिंदोळ्यांवरुन खाली उतरण्याचा आता भोवतालच्या जगात तु हरवली आहेस आणि माझ्या जगात मीच मला शोधत आहे रडण्यासाठी आता डोळ्यात अश्रु उरले नाहीत तुझ्याशिवाय माझे जीवन आता जीवन उरले नाही………… -श्रीकांत लव्हटे

 • Poems
 • माझ्या आठवणींत आता तुझ्याशिवाय कोणीच उरलं नाही…

  आता तुझ्या आठवणींत मी असेन की नाही माहीत नाही पण माझ्या आठवणींत आता तुझ्याशिवाय कोणीच उरलं नाही संध्याकाळच्या सोनेरी किरणांत चालतात तुझ्या आठवणींचे खेळ मन मग दाटून येते जेव्हा सरते ती कातरवेळ रोज संध्याकाळी मंद हवेची एक झुळुक येते मनाला स्पर्शुन तुझा गोड सुगंध देऊन जाते तुझ्याकडून काय होतं हे खरंच मला माहीत नाही पण […]

 • Poems
 • तुझी आठवण नेहमीच येते..

  दर दिवशी संध्याकाळी, रम्य अशा त्या कातरवेळी तुझी आठवण नेहमीच येते, ओढत मला स्वप्नांच्या देशा नेते मन मग चालत राहते, काळाच्या वाटेवरुन तुझ्या भेटीचे सर्वच क्षण, झर्रकन जातात डोळ्यासमोरुन एकटा असलो तरीही, तु माझ्यासोबत असतेस गर्दीत असलो तरीही, गर्दीतून तु मला वेगळा करतेस अशावेळी मनाला पंख फुटतात, मन मुक्त विहार करत असते वाटतं हा प्रवास […]

 • Poems
 • आजही तुझ्या आठवणींबरोबर जगतो आहे…

  आजकाल अश्रु करतात नेहमीच गांलावर खेळ मग प्रत्येक संध्याकाळ होते सुरेख कातरवेळ तुझा चेहरा आजही मनाच्या आरशात हसत आहे तुझ्या आठवणींबरोबर आजही जगत आहे आठवणींच्या धुक्यात मन स्वत:ला हरवून बसतं मग वास्तवात आल्यावरही स्वत:ला शोधत राहतं नकोत मला तुझ्या आठवणी असं रोजच म्हणतो आहे तरीही तुझ्या आठवणींबरोबर आजही जगतो आहे तुझ्याबरोबरचा प्रत्येक क्षण रोज एकटयानेच […]