• Poems
 • व्हेलेंटाईन दिवस, प्रत्येक मनातला दिवस

  १४ फेब्रुवारी व्हेलेंटाईन दिवस तरुणाईचा दिवस प्रत्येक मनातला दिवस मनातल्या प्रत्येकासाठीचा दिवस असा हा प्रेमाचा दिवस लवकरच येणार आहे कुणास ठाउक यावर्षी किती ह्रदयांचा वेध घेणार आहे पुन्हा भेटवस्तुची दुकाने कार्ड आणि गिफ्टस् नी भरतील कॉलेज कट्टे, बागा गुलाबी रंगात न्हाउन निघतील प्रत्येक जण आपला आपला प्लान बनवत असतो आणि तो इतरांहून कसा वेगळा आहे […]

 • Poems
 • अंधार आणि मी…

  एकदा मी अंधाराला म्हणालो तु असा कसा आणि तुझे अस्तित्व काय तु सर्वाचा नावडता मग तु असण्याचं कारणच काय यावर अंधार उत्तरला, मीच आहे आंधळ्याची काठी मीच आहे आंधळ्याचे जग मीच आहे रात्रीची सोबत मीच आहे काजव्यांची रग हो मीच तो, जो प्रकाशाने साथसोडल्यावर धावुन येतो जो दिवसासुध्दा सावलीरुपाने तुझ्याबरोबर असतो मीच आहे जो वर्षानुवर्षे […]

 • Poems
 • पुन्हा कवितांच्या गावात..

  मित्रांनो, जवळपास एका महिन्यानंतर मी ही कविता लिहीत आहे. एका महिन्यापुर्वी मी कविता थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. But i realise खरंच कविता एक अशी सोबत आहे जी प्रत्येक वळणावर साथ देते. So मी पुन्हा कवितांच्या गावात यायचे ठरवले आहे. त्याच अनुषंगाने आज ही कविता लिहीली आहे……. आज पुन्हा मी कवितेंच्या देशात येत आहे झाले गेले […]

 • Poems
 • मी आभारी आहे तुझा……….

  मी आभारी आहे तुझा माझ्या जीवनात येण्याबद्दल आणि येउन पुन्हा एकट्याला सोडून गेल्याबद्दल मी आभारी आहे तुझा मला स्वप्नं दाखवल्याबद्दल स्वप्नातुन परत वास्तवात आणल्याबद्दल मी आभारी आहे तुझा दोन पाउलं बरोबर चालल्याबद्दल आणि पुढचा प्रवास अर्धात सोडून गेल्याबद्दल मी आभारी आहे तुझा जीवनाच्या होडीला दिशा दिल्याबद्दल जाता जाता याच होडीला वादळात सोडून गेल्याबद्दल बरं झालं […]

 • Poems
 • आठवतंय का तुला..

  आठवतंय का तुला, तु मला पहिल्यांदा दिसली होतीस मग मला ही दुनिया खुपच छान भासली होती आठवतंय ना तुला, तु माझ्याशी पहिल्यांदा बोलली होतीस त्या चार सेकंदात मी पुर्ण लाईफ जगली होती आठवतंय एकदा, दुर मैत्रिणींमधुन तु मला ‘हाय’ केलं होतस माझं मलाच जाम कौतुक वाटलं होतं खुप आठवतात मला ते सोनेरी क्षण रुपेरी स्वप्नांमध्ये […]

 • 4 line poetry
 • चारोळ्या भाग २

  नव्या दिशा आता सर्व स्वच्छ झाले आहे माझं आकाश आता मोकळे झाले आहे नव्या क्षितीजांवर नव्या दिशा खुणावत आहेत मला अजून खुप दुरवर जायचं आहे!!!!!!!!!!!! –श्रीकांत लव्हटे चंदन……….. चंदनाचे जीवनच असं असते, नेहमी दुस-यासाठी झिजायचे असते स्वत: मरत असला तरी, लोकांसाठी जगायचे असते नात्यांच्या बंधाचेही असंच काहीसं असतं नको असलेली काही नाती आयुष्यभर वागवावी लागतात, […]

 • Poems
 • College life… माझ्या सर्व तरुण मित्रांसाठी भाग ३

  भाग १ आणि २ मध्ये “प्रेम” या विषयावर बरेच लिहून झाले आहे. College Life मध्ये प्रेमाबरोबर अजुन एक जिव्हाळ्याचा शब्द असतो तो म्हणजे “मैत्री”. याच विषयावर लिहून माझ्या आठवणींना उजाळा दिलाय. पहा तुम्हालाही आठवतो का तुमचा college group…… आजही मला ते सर्व आठवतयं जणू कालचं सारे घडल्यासारखं तीच आयुष्याची मजा घेत मित्रांच्या सहवासात बसल्यासारखं अजुनही […]

 • Poems
 • College & ती….. माझ्या सर्व तरुण मित्रांसाठी भाग २

  असं नेहमी आपल्याबरोबरच का होतं पहिल्यांदा सर्वाप्रमाणेच college बोअर वाटतं अचानक एक दिवस तो गोड चेहरा वर्गात येतो आणि अख्खी college life बदलवून जातो मग पकाऊ लेक्चर असले तरी वर्गात बसावेसे वाटते Result येत नसला तरी practical करावेसे वाटते लायब्ररीमध्ये तासन् तास भुर्रकन उडून जातात पुस्तकातली नाही तरी मनातली चार पाने वाचुन होतात Extra lecture […]

 • 4 line poetry
 • चारोळ्या…….

  आयुष्याच्या वाटेवर…… आयुष्याच्या वाटेवर, मी आता मागे वळून पहात नाही कारण मागे वळून पहाण्यासारखे, खरंच काही उरले नाही…… -श्रीकांत लव्हटे वळणावर!!!!!!!!! या वळणावर निघुन गेलीस, म्हणून मी थांबणार नाही कारण मला माहीत आहे की, पुढच्या वळणावर तु भेटल्याशिवाय राहणार नाही……. -श्रीकांत लव्हटे चाललो मी…… वाट बघुन त्रासलो आहे , डोळ्यात प्राण आणून थकलो मी येणार […]

 • Poems
 • सांग तिला…माझ्या सर्व तरुण मित्रांसाठी

  खुप झाल्या कविता आणि पुरे झाल्या चारोळ्या अजुन किती दिवस ऐकशील रे त्या दर्दभ-या आरोळ्या सतत तिचा विचार करणे कॉलेजमध्ये तिलाच शोधणे जवळच्या मित्राशी बोलतानाही सतत तिचाच विषय काढणे तिच्याशी बोलावे ही एकच इच्छा आणि दिवसभर त्याचीच स्वप्ने समोर आली की मात्र जुजबी बोलुन गप्प बसणे अरे किती दिवस चालणार असे कधी सांगणार आहेस तिला […]