• Poems
 • पुर्णविराम…

  दोन वाक्यातला चिमुकला ठिपका… बरंच काही सांगणारा… पाहिलं तर एका गोष्टीचा शेवट.. पाहिलं तर दुस-या गोष्टीची सुरवात.. पाहिलं तर  दोन गोष्टीमधला अडसर.. पाहिलं तर त्याच गोष्टींना जोडणारा दुवा…. आपल्याला एका शेवटाकडुन दुस-या सुरवातीकडे नेणारा.. पण गेलेला भुतकाळ चांगला की येणारा भविष्यकाळ याबाबत मौन बाळगणारा… कधी मागे राहीलेल्या गोड आठवणी दाखवुन चिडवणारा तर कधी सोडुन आलेले सर्व कडू […]

 • Poems
 • गोष्ट अजुन बाकी आहे…

  संध्याकाळी मी एकटा असताना अलगद तिच्या आठवणींनी यावे हलकेच… तरंगत मला त्यांच्यासवे न्यावे ती भेटली की मी मग हसावे… खुप खुप बोलावे… तिची अखंड बडबड ऐकताना स्वप्नातल्या सत्यालाही विसरुन जावे मग आठवणींनी हलकेच येउन मनावर थाप द्यावी सांगावे … भेटीची वेळ संपली..निघायची घाई करावी तिने नजरेनेच बोलावे “थांब ना जरा” मीही तसेच उत्तरावे “उद्या भेटीला […]

 • Poems
 • प्रवास

  स्वप्नांच्या मागे धावता धावता मी हरवलो..पडलो… सावरलो..पुन्हा धावु लागलो… नखे ठेचली..टाचा फुटल्या… तरी धावतच होतो…जीवाच्या आकांताने..मनाच्या जिद्दीने… देवाची माया…निर्सगाची छाया…सारं सारं काही संपलं होतं… तरी मी तसाच बेभान, भन्नाट…कोणत्यातरी अनोळखी शक्तीने प्रेरीत….. पावलाच्या दगडांनी जेव्हा रक्ताची धार चाखली… दाहीदिशांनी जेव्हा नजरेची तिरीप झेलली… भणानणा-या वा-याला अंगाचे चटके बसले… तेव्हा सा-यांनीच नजरा वळवल्या.. आकाशाकडे…..सर्वांची एकच प्रश्नार्थक […]

 • Poems
 • मोठी माणसे का चुकतात

  . प्रस्तावना : मोठ्यांनी घेतलेले निर्णय हे सारासार विचार करुन असतात त्यामुळे अचुक आणि योग्य असतात – एक समज. पण हा विचार पालक करत नाहीत की माझी मुले माझ्यापेक्षा जास्त चांगला, व्यापक विचार करत असतील. या गैरसमजापायी वर्षानुवर्षे पालक आपले निर्णय (शिक्षण, करीयर, विवाह) लादत आलेत आणि नात्यांच्या प्रेमापोटी पाल्य ते सहन करत आलाय. तर […]

 • Poems
 • आयुष्य..

  आयुष्य………. आयुष्याचे वरदानशेवटपर्यंत जगायचे असतेसुखांनी साथ सोडली तरदुखां:ना आपण हसवायचे असतेजवळच्यांनी बंध तोडले तरीआपण नाते जपायचे असतेमरतानासुध्दा देवाकडे अजुन एक आयुष्यजगायला मागायचे असते–श्रीकांत लव्हटे एकतर्फी माझ्या एकतर्फी प्रेमाचीतिला कधी माहीतीच नव्हतीकदाचित तिचे प्रेम मिळण्याचीमाझी कधी लायकीच नव्हती….–श्रीकांत लव्हटेआठवणी भावनांचा खेळ चालुच राहणारतिच्या विचारात मन पुन्हा रमणारआठवणींचे काय, त्या तर येतच राहणारपण स्व:तबरोबर त्या तिला कधी […]

 • Poems
 • हिशोब दोन पावसाळ्यांचा बाकी मात्र शुन्यच…

  ####एका असफल प्रेमकहाणीला अर्पण#### मित्र म्हणतात झाले गेले विसर सगळे चालायला फक्त ओसाड रस्तेच आपले तिची वाटच वेगळी रे हिरव्यागार रानातली आपण फक्त आठवायची मनात जी जपलेली अरे पण कसा विसरु मी रोजचे ते बोलणे गोड तो चेहरा आणि तिचे ते हसणे कसा मी विसरु स्वप्नांचे ते महाल अरे उध्वस्त कर सारे आपला तो फक्त […]

 • Poems
 • एक स्वप्नाची सांगता..

  पाहीलं होतं मी एक स्वप्नउगवत्या सुर्याचं,पहाटेच्या दवबिंदुचं,रिमझिमणा-या सरींचं,चांदण्या रातींचं…..पाहीलं होतं मी एक असं स्वप्न उघड्या डोळ्यांनी पाहीलेलं ते स्वप्नवाटलं होते प्रत्यक्षात येईलखुप सोसलं होते आजवर वाटलं आता सुखाची पहाट होईल पण सुखाला माझी माहीतीच नव्हतीकारण मैत्री माझी दु:खाशी झाली होतीआजवरची कुठलीच स्वप्नंप्रत्यक्षात कधीच उतरली नव्हती… हेही एक स्वप्नंच होतं…रात्री पडले आणि सकाळी विरलं…विरता विरता पुन्हा […]

 • Poems
 • आयुष्याची नवी सुरवात..

  . नवी आशा, नवी उमंग नवी दिशा नवे तरंग नवा उल्हास, नवी चेतना नवीन जिद्द आणि जगण्याची प्रेरणा नवा सूर्योदय नवी पहाट नवा निसर्ग नवा दिवस नवीन क्षितिज नवे आभाळ नवीन पायवाटा नि जीवनाचा नवा रोमांच विश्वास ज्योतीने फुलवली आशेची विझलेली वात नव्या जोमाने आता आयुष्याची नवी सुरवात –श्रीकांत लव्हटे .

 • Poems
 • तुला विसरायचे गणित, मला कधीच जमणार नाही…

  After long time…… लिहायला बसलो तरी हल्ली मला कविताच सुचतच नाही कारण तुझ्या आठवणींना मी जवळसुध्दा येऊ देत नाही तरी येतेस कधी कधी तु माझ्या स्वप्नात घेऊन जातेस मला दुर वेगळ्याच विश्वात त्या वेगळ्या विश्वात आता मला रमायचे नाही पुन्हा माझ्यातल्या मला तुझ्यात हरवायचे नाही पण काय करु, जेव्हा तु स्वप्नात अशी गोड हसतेस झाल […]