• 4 line poetry
  • Some of my whatsapp posts in “Marathi Charolya” group

    Some of my whatsapp posts in “Marathi Charolya” group… काही अबोल शब्द काही अव्यक्त भावना… सारे काळाचे निर्णय… राहील्या असंख्य वेदना… –श्रीकांत लव्हटे वेदनेला कुणी हाक मारु नये भेटलेल्या सुखा दुर सारु नये.. का तुझा जाळशी व्यर्थ मधुमास तु.. एकदा हास तु…एकदा हास तु… –आदिती एकासाठी एक थांबलेला असतो एकासाठी एक जगलेला असतो एकामुळे एकाला पुर्णत्व […]