• Poems
  • प्रवास

    स्वप्नांच्या मागे धावता धावता मी हरवलो..पडलो… सावरलो..पुन्हा धावु लागलो… नखे ठेचली..टाचा फुटल्या… तरी धावतच होतो…जीवाच्या आकांताने..मनाच्या जिद्दीने… देवाची माया…निर्सगाची छाया…सारं सारं काही संपलं होतं… तरी मी तसाच बेभान, भन्नाट…कोणत्यातरी अनोळखी शक्तीने प्रेरीत….. पावलाच्या दगडांनी जेव्हा रक्ताची धार चाखली… दाहीदिशांनी जेव्हा नजरेची तिरीप झेलली… भणानणा-या वा-याला अंगाचे चटके बसले… तेव्हा सा-यांनीच नजरा वळवल्या.. आकाशाकडे…..सर्वांची एकच प्रश्नार्थक […]

  • Writing
  • Some random thoughts

    Some random thoughts…. Cityz so death..ppl around r so numb…m a trapped soul in this zombified body….drawning in guilt…turnin into machine..serving da masters…ur every dream goes dawn…n days turns dark bizzarree.. wen ur own blood posions everything…welcom to afterlife….Shrikant Lavhate I ws walkin alon n der ws breezy day in summr..it didnt lst long..summr contind…thn […]