• Poems
  • खरंच कळत नाही आता मला..

    खरंच कळत नाही आता मला तुझ्या डोळ्यात खरंच माझ्यासाठी प्रेम होतं का ते मा माझ्याच डोळ्याचं प्रतिबिंब तुझ्या डोळ्यात पाहीलं होतं . खरंच कळत नाही आता मला तुझ्या ओठांवरचं ते गोड हसु माझ्याबद्दलच्या उर्त्स्फुत भावना होत्या का मैत्रीची एक औपचारीकता तु पाळत होतीस . खरंच कळत नाही आता मला तुझ्या विचारांमध्ये का मी रात्र रात्र […]