• Poems
 • अंधार आणि मी…

  एकदा मी अंधाराला म्हणालो तु असा कसा आणि तुझे अस्तित्व काय तु सर्वाचा नावडता मग तु असण्याचं कारणच काय यावर अंधार उत्तरला, मीच आहे आंधळ्याची काठी मीच आहे आंधळ्याचे जग मीच आहे रात्रीची सोबत मीच आहे काजव्यांची रग हो मीच तो, जो प्रकाशाने साथसोडल्यावर धावुन येतो जो दिवसासुध्दा सावलीरुपाने तुझ्याबरोबर असतो मीच आहे जो वर्षानुवर्षे […]

 • Poems
 • पुन्हा कवितांच्या गावात..

  मित्रांनो, जवळपास एका महिन्यानंतर मी ही कविता लिहीत आहे. एका महिन्यापुर्वी मी कविता थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. But i realise खरंच कविता एक अशी सोबत आहे जी प्रत्येक वळणावर साथ देते. So मी पुन्हा कवितांच्या गावात यायचे ठरवले आहे. त्याच अनुषंगाने आज ही कविता लिहीली आहे……. आज पुन्हा मी कवितेंच्या देशात येत आहे झाले गेले […]

 • Poems
 • मी आभारी आहे तुझा……….

  मी आभारी आहे तुझा माझ्या जीवनात येण्याबद्दल आणि येउन पुन्हा एकट्याला सोडून गेल्याबद्दल मी आभारी आहे तुझा मला स्वप्नं दाखवल्याबद्दल स्वप्नातुन परत वास्तवात आणल्याबद्दल मी आभारी आहे तुझा दोन पाउलं बरोबर चालल्याबद्दल आणि पुढचा प्रवास अर्धात सोडून गेल्याबद्दल मी आभारी आहे तुझा जीवनाच्या होडीला दिशा दिल्याबद्दल जाता जाता याच होडीला वादळात सोडून गेल्याबद्दल बरं झालं […]

 • Poems
 • आठवतंय का तुला..

  आठवतंय का तुला, तु मला पहिल्यांदा दिसली होतीस मग मला ही दुनिया खुपच छान भासली होती आठवतंय ना तुला, तु माझ्याशी पहिल्यांदा बोलली होतीस त्या चार सेकंदात मी पुर्ण लाईफ जगली होती आठवतंय एकदा, दुर मैत्रिणींमधुन तु मला ‘हाय’ केलं होतस माझं मलाच जाम कौतुक वाटलं होतं खुप आठवतात मला ते सोनेरी क्षण रुपेरी स्वप्नांमध्ये […]

 • 4 line poetry
 • चारोळ्या भाग २

  नव्या दिशा आता सर्व स्वच्छ झाले आहे माझं आकाश आता मोकळे झाले आहे नव्या क्षितीजांवर नव्या दिशा खुणावत आहेत मला अजून खुप दुरवर जायचं आहे!!!!!!!!!!!! –श्रीकांत लव्हटे चंदन……….. चंदनाचे जीवनच असं असते, नेहमी दुस-यासाठी झिजायचे असते स्वत: मरत असला तरी, लोकांसाठी जगायचे असते नात्यांच्या बंधाचेही असंच काहीसं असतं नको असलेली काही नाती आयुष्यभर वागवावी लागतात, […]

 • Poems
 • College life… माझ्या सर्व तरुण मित्रांसाठी भाग ३

  भाग १ आणि २ मध्ये “प्रेम” या विषयावर बरेच लिहून झाले आहे. College Life मध्ये प्रेमाबरोबर अजुन एक जिव्हाळ्याचा शब्द असतो तो म्हणजे “मैत्री”. याच विषयावर लिहून माझ्या आठवणींना उजाळा दिलाय. पहा तुम्हालाही आठवतो का तुमचा college group…… आजही मला ते सर्व आठवतयं जणू कालचं सारे घडल्यासारखं तीच आयुष्याची मजा घेत मित्रांच्या सहवासात बसल्यासारखं अजुनही […]