• Poems
 • तुझी आठवण नेहमीच येते..

  दर दिवशी संध्याकाळी, रम्य अशा त्या कातरवेळी तुझी आठवण नेहमीच येते, ओढत मला स्वप्नांच्या देशा नेते मन मग चालत राहते, काळाच्या वाटेवरुन तुझ्या भेटीचे सर्वच क्षण, झर्रकन जातात डोळ्यासमोरुन एकटा असलो तरीही, तु माझ्यासोबत असतेस गर्दीत असलो तरीही, गर्दीतून तु मला वेगळा करतेस अशावेळी मनाला पंख फुटतात, मन मुक्त विहार करत असते वाटतं हा प्रवास […]

 • Poems
 • आज पुन्हा ती मला दिसली आहे…

  आज नव्याने दिवस उजाडला आहे सर्व जगच छान वाटत आहे मन पुन्हा ऊल्हासित झाले आहे काही नाही आज पुन्हा ती मला दिसली आहे… पानाफुलांतुन पक्षी किलबीलत आहेत इंद्रधनुष्यही आपले रंग खुलवत आहे पावसाचा गारवा आज अधिकच जाणवत आहे कारण आज पुन्हा ती मला दिसली आहे… आज मी जग जिंकलो आहे स्वर्गाचा आनंद येथेच मिळवला आहे […]

 • Poems
 • जेव्हा तु हसतेस..

  जेव्हा तु हसतेस अजुन सुदंर दिसतेस मग मैत्रीणींच्या घोळक्यातसुध्दा अजुन उठून दिसतेस जेव्हा तु बघतेस माझ्या नजरेलाच रोखुन ठेवतेस त्या नजरेच्या पलीकडचंही काहितरी सांगुन जातेस जेव्हा तु बोलतेस सा-या जगाचा विसर पाडतेस मग माझ्या शब्दांनाही तुझ्यासमोर अबोल करतेस जेव्हा तु निघून जातेस माझी सोबत सोडतेस आयुष्याच्या वाटेवरचा माझा प्रवासच थांबवतेस…………………. -श्रीकांत लव्हटे

 • Poems
 • श्रावण..

  श्रावण…….. रिमझीम धारांचा, कोसळणा-या सरींचा श्रावण…….. थंड वा-याचा, डोंगरावरच्या ढगांचा श्रावण…….. लोभस इंद्रधनुष्याचा, ऊन पावसाच्या लपंडावाचा श्रावण…….. नव्या हिरवाईचा, झुळूझुळू वाहणा-या ओढयांचा श्रावण…….. नाचणा-या मोरांचा, पानांमधुन लाजणा-या फुलांचा श्रावण…….. उत्स्फुर्त गीतांमधला, निर्सगाच्या उत्सवाचा श्रावण…….. माझ्या मनातला, तिच्या गोड आठवणींचा……………………… -श्रीकांत लव्हटे

 • Poems
 • कारण तेव्हा तु माझ्या आयुष्यात आली नव्हतीस…

  तेव्हाही होताच की हा गार पावसाळा रिमझिमणा-या सरींचा कोसळणा-या धबधब्यांचा पण त्याच्यांतली नि:शब्दता कधी जाणवलीच नव्हती कारण तेव्हा तु माझ्या आयुष्यात आली नव्हतीस…………… तेव्हाही होतच होती रोज संध्याकाळ रूपेरी किरणांचा असा तो काळ पण ती कातरवेळ कधी अनुभवलीच नव्हती कारण तेव्हा तु माझ्या आयुष्यात आली नव्हतीस…………… तेव्हाही स्वप्नांच्या देशा जायचे मन मग मी जगायचो तिथला […]

 • Poems
 • पावसाचा खेळ

  दरवर्षी पाऊस येतो तसा या वर्षीही आला माझ्या मनातले गुपीत मलाच सांगुन गेला त्या गार वा-यासारखं मन सैरावैरा पळतं पावसाच्या प्रत्येक थेंबात तुलाच शोधत राहतं मग पावसाच्या सरींवर सरी कोसळत राहतात आठवणींचा चित्रपट डोळ्यांसमोर उलघडत नेतात अखेर सर्व शांत होतं पाऊसही निघून जातो माझ्या भावनांचा डाव अर्ध्यावरतीच मोडून जातो -श्रीकांत लव्हटे

 • Poems
 • आजही तुझ्या आठवणींबरोबर जगतो आहे…

  आजकाल अश्रु करतात नेहमीच गांलावर खेळ मग प्रत्येक संध्याकाळ होते सुरेख कातरवेळ तुझा चेहरा आजही मनाच्या आरशात हसत आहे तुझ्या आठवणींबरोबर आजही जगत आहे आठवणींच्या धुक्यात मन स्वत:ला हरवून बसतं मग वास्तवात आल्यावरही स्वत:ला शोधत राहतं नकोत मला तुझ्या आठवणी असं रोजच म्हणतो आहे तरीही तुझ्या आठवणींबरोबर आजही जगतो आहे तुझ्याबरोबरचा प्रत्येक क्षण रोज एकटयानेच […]

 • Poems
 • एक अश्रु…

  जेव्हा असतो बाळाचा, आई असते टिपायला जेव्हा असतो पावसाचा, धरती असते टिपायला जेव्हा असतो श्रमाचा, विसावा असतो टिपायला जेव्हा असतो दु:खाचा, मित्र असतो टिपायला जेव्हा असेल माझा, तेव्हा तु येशील ना टिपायला ?…………… -श्रीकांत लव्हटे

 • Poems
 • मी कधीच नाही म्हटंल की…

  मी कधीच नाही म्हटंल की माझं तुझ्यावर प्रेम आहे म्हणुन कदाचीत माझ्या नजरेतला भाव तुला कधी कळलाच नाही म्हणुन मी कधीच नाही म्हटंल की माझं तुझ्यावर प्रेम आहे म्हणुन माझ्या डोळ्यातुन ओघळणारा अश्रू तु कधीच टिपला नाहीस म्हणुन मी कधीच नाही म्हटंल की माझं तुझ्यावर प्रेम आहे म्हणुन भोवतालच्या मित्र-मैत्रिणींच्या गर्दीत मला कधी पाहीलच नाहीस […]