• Poems
 • College & ती….. माझ्या सर्व तरुण मित्रांसाठी भाग २

  असं नेहमी आपल्याबरोबरच का होतं पहिल्यांदा सर्वाप्रमाणेच college बोअर वाटतं अचानक एक दिवस तो गोड चेहरा वर्गात येतो आणि अख्खी college life बदलवून जातो मग पकाऊ लेक्चर असले तरी वर्गात बसावेसे वाटते Result येत नसला तरी practical करावेसे वाटते लायब्ररीमध्ये तासन् तास भुर्रकन उडून जातात पुस्तकातली नाही तरी मनातली चार पाने वाचुन होतात Extra lecture […]

 • 4 line poetry
 • चारोळ्या…….

  आयुष्याच्या वाटेवर…… आयुष्याच्या वाटेवर, मी आता मागे वळून पहात नाही कारण मागे वळून पहाण्यासारखे, खरंच काही उरले नाही…… -श्रीकांत लव्हटे वळणावर!!!!!!!!! या वळणावर निघुन गेलीस, म्हणून मी थांबणार नाही कारण मला माहीत आहे की, पुढच्या वळणावर तु भेटल्याशिवाय राहणार नाही……. -श्रीकांत लव्हटे चाललो मी…… वाट बघुन त्रासलो आहे , डोळ्यात प्राण आणून थकलो मी येणार […]

 • Poems
 • सांग तिला…माझ्या सर्व तरुण मित्रांसाठी

  खुप झाल्या कविता आणि पुरे झाल्या चारोळ्या अजुन किती दिवस ऐकशील रे त्या दर्दभ-या आरोळ्या सतत तिचा विचार करणे कॉलेजमध्ये तिलाच शोधणे जवळच्या मित्राशी बोलतानाही सतत तिचाच विषय काढणे तिच्याशी बोलावे ही एकच इच्छा आणि दिवसभर त्याचीच स्वप्ने समोर आली की मात्र जुजबी बोलुन गप्प बसणे अरे किती दिवस चालणार असे कधी सांगणार आहेस तिला […]

 • Poems
 • तुझ्याचसाठी आजही माझी लेखणी झिजत आहे..

  कविता लिहायला बसलो की हातच पुढे सरकत नाही डोळ्यातले अश्रू पाहुन लेखणीतुन शाईसुध्दा सांडत नाही किती माझ्या भावना सांगु, किती आता विचार मांडू तुझ्या आठवणींच्या पावसात पुन्हा पुन्हा किती भिजू येते येते म्हणत तु नेहमीच अशी निघून जातेस स्वप्नातुन जागा करुन पुन्हा मला एकटा पाडतेस आता पुरता थकलो आहे तुझी वाट पाहून तरीसुध्दा तुझ्याच वाटेवर […]

 • Poems
 • आता तु नाहीस म्हणून काय झाले…

  आता तु नाहीस म्हणून काय झाले तु दिलेल्या आठवणी तरी आहेत तुझ्या बरोबर राहीलेल्या प्रत्येक क्षणाच्या जाणिवा तरी आहेत तु नाहीस म्हणून काय झाले तुझा हसरा चेहरा सदैव मनात आहे तुझ्या अस्तित्वाच्या सावल्यांच्या पाऊलखुणा तरी आहेत आता तु नाहीस म्हणून काय झाले तुझ्याबरोबर पाहिलेली स्वप्नं तरी आहेत त्याच स्वप्नांच्या नगरात जायची माझी वाट तरी मोकळी […]

 • Poems
 • आता सगळीच गणितं चुकली आहेत..

  आता जीवनाची चक्रे थांबली आहेत, आयुष्याचा प्रवासच जणू थबकला आहे माहीत आहे की तु येणार नाहीस, तरीसुध्दा वेडे मन हे तुझ्याच वाटेला डोळे लाऊन बसले आहे पहाटेचा उत्साह आता राहीला नाही, संध्याकाळ म्हणावी तशी रम्य होत नाही सगळं कसं चुकल्या चुकल्यासारखं वाटतयं कळत असुनही मन पुन्हा पुन्हा तिकडेच धावतयं सकाळची गुलाबी थंडी, संध्याकाळची सोनेरी किरणे, […]

 • Poems
 • सारं काही संपले आहे….

  आता मला कळून चुकलंय की सारं काही संपले आहे आता चेह-यावरचं हसूसुध्दा माझ्यावरतीच रुसलं आहे तरीही प्रयत्न करतोय पुन्हा ऊभा राहण्याचा तुझ्या आठवणींच्या हिंदोळ्यांवरुन खाली उतरण्याचा आता भोवतालच्या जगात तु हरवली आहेस आणि माझ्या जगात मीच मला शोधत आहे रडण्यासाठी आता डोळ्यात अश्रु उरले नाहीत तुझ्याशिवाय माझे जीवन आता जीवन उरले नाही………… -श्रीकांत लव्हटे

 • Poems
 • परतुन येशील का ????

  जाणारच होती अशी निघून तर आलीसच का माझ्या आयुष्यात…. अश्रु देणारच होतीस डोळ्यात तर दिलंसच का हसु माझ्या ओठांत.. वाट सोडूनच जाणार होतीस तर चाललीसच का दोन पावलं बरोबर.. स्वप्नं पुर्ण करायचीच नव्हतीत तर ती दाखवलीसच का.. ह्रदयात राहणार नव्हतीस तर का मनाची दारं उलगडून गेलीस.. कितीतरी प्रश्न आहेत आज मनात एकाचंतरी उत्तर दयायला परतुन […]

 • Poems
 • माझ्या आठवणींत आता तुझ्याशिवाय कोणीच उरलं नाही…

  आता तुझ्या आठवणींत मी असेन की नाही माहीत नाही पण माझ्या आठवणींत आता तुझ्याशिवाय कोणीच उरलं नाही संध्याकाळच्या सोनेरी किरणांत चालतात तुझ्या आठवणींचे खेळ मन मग दाटून येते जेव्हा सरते ती कातरवेळ रोज संध्याकाळी मंद हवेची एक झुळुक येते मनाला स्पर्शुन तुझा गोड सुगंध देऊन जाते तुझ्याकडून काय होतं हे खरंच मला माहीत नाही पण […]

 • Poems
 • कदाचीत तु हो म्हणशील..

  तुला पहिल्यांदा पाहील्यापासुनच अगदी पहिल्या दिवसापासुनच मनात ठरवलं होतं की तुला विचारावं कुणी सागांवं कदाचीत तु हो म्हणशील पण दरवेळी बोलताना थांबांयचो हिम्मतच नाही करु शकायचो मन नेहमी म्हणायंचं की सांगुन टाक एकदाचं कदाचीत ती हो म्हणेल असे करत कित्येक दिवस गेले दिवसामागुन महीनेही सरले कारण खरंच काही उमगत नव्हतं की तु हो म्हणशील की […]